fbpx

Co je vlastně optimální hoření?

Abychom si mohli říci, jak má vlastně vypadat ideální spalování dřeva, měli bychom si nejprve vysvětlit, jak dřevo vůbec hoří.

Dřevo je biologická hmota, vznikající za pomoci slunečního světla z minerálů a vody.

Zažitá fráze, že dřevo hoří vlastně není zase až tak pravdivá

 Dřevo totiž samo o sobě nehoří – hoří pouze plyny, které při spalování vznikají.

Celkově proces spalování můžeme rozdělit do čtyřech fází – sušení, uvolňování prchavé složky, spalování plynné složky a spalování pevných látek.

Jako první při zatápění nastává odpařování vody, které probíhá okolo 100 °C.

 Jakmile se dostáváme k teplotě 250–350 °C, z paliva se uvolňuje jeho prchavá složka. Tomuto jevu se také říká zplynování.
 Při další fázi poté nastává zapálení plynů. Nyní se pohybujeme již okolo 400 °C

Jedná se právě o tu část, kdy začínáte konečně vidět první plamínky.

Čím se plameny zvětšují, tím se samozřejmě zvětšuje i teplota spalování a jakmile se dostáváme k 600 °C, tak v ohni přestává být vidět nežádoucí kouř.

Kde tedy vlastně najdeme slíbenou optimální teplotu, která zaručí tu nejlepší účinnost, čisté sklo krbu, hospodárnost a také šetří životní prostředí?

Ještě o trošku výše: mezi 800–1000 °C. Znamená to tedy, že máme krbovou vložku plnit až po její horní okraj? To také zajisté ne!

Pokud klesneme pod výše zmíněných 600 °C, budeme mít nejen špinavé sklo, ale také špinavý komín.

 Pakliže naopak budeme pořád topit teplotou nad 1200 °C, můžeme si také zadělat na problém.

Při těchto teplotách totiž nejen začínají vznikat oxidy dusíku NOx znečišťující životní prostředí, ale také zde měkne dřevěný popel.

Ten se poté při ještě vyšších teplotách opět spéká na stěnách krbu či v komíně, čímž celou spalinovou cestu samozřejmě poškozuje.

Jak tedy zajistit abychom topili správně? Vcelku jednoduše.

Oheň budeme pomocí regulace krbové vložky či kamen udržovat tak, aby v plamenech nebyl kouř, ale zároveň, aby plameny jen krásně plápolaly a nehořely příliš ostře, díky čemuž nejen zabráníme přílišné teplotě, ale zároveň si uděláme krásný oheň, na který se nám bude také příjemně koukat.

Nezávazná poptávka krbu

Napište nám a my se s Vámi spojíme telefonicky a domluvíme schůzku či Vám poradíme…

Krby – Infinity  | © Copyright 2021 | Patrikorsak.cz